Київ очима іноземців:
чим дратує та чарує
Чим Київ відрізняється від великого американського міста? Які райони найзручніші? Де найкращі кафешки? І чи просто тут адаптуватись приїжджим? Вікенд разом з Yappi Corporate розпитали іноземців, які переїхали до Києва, про своє життя в українській столиці та улюблені місця.

Своїми враженнями про місто поділилися Редмонд та Ендрю зі Сполучених Штатів Америки, Аріса з Нігерії. А оскільки всі вони працюють викладачами англійської, ми не проминемо нагоди вивчити кілька цікавих висловів.
Інструкція
Спробуй прочитати та перекласти текст англійською.
Наводь на виділені слова та вислови, щоб дізнатися переклад.
Якщо не знаєш англійської, то під відповідями героїв прихована українська версія.
Arisah, Nigeria
English Teacher (Yappi Corporate)
Аріса, Нігерія
викладачка англійської в школі корпоративної англійської Yappi Corporate
What do you like about Kyiv?

There are many architectural wonders in Kyiv, from the dome-shaped chapels to the Motherland monument. Kyiv is also the home of so many opportunities for fun, work, tourism, and a whole lot more. The atmosphere in the city is very energetic, lively, and high-spirited. You have the streets buzzing with life, especially in the city center. The beautiful landscape allows for hikes, bicycle rides, and just short walks to soak in the environment. Kyiv is an incredibly diverse city in terms of food, art, culture, and many more.
Переклад українською
Що тобі подобається в Києві?

Тут, у Києві, так багато архітектурних див, від куполоподібних каплиць до монументальної скульптури Батьківщина-Мати. Київ – це також середовище стількох можливостей для веселощів, роботи, туризму та багато чого ще. Атмосфера міста дуже енергійна, жвава та піднесена. У вас на вулицях вирує життя, особливо в центрі міста. Гарний краєвид запрошує прогулятися чи проїхатися містом на велосипеді або просто на короткі прогулянки, щоби просочитися та напитати навколишнє середовище. Київ – неймовірно різноманітне місто у плані їжі, мистецтва, культури та багато іншого.
архітектурних див
куполоподібних каплиць
можливостей
багато чого ще
піднесена
у вас на вулицях вирує життя
просочитися
у плані
What district do you live in?

I live in the Darnytsia district, precisely Bortnychi.

Are you planning to move to another district?

Actually, I have lived in this district since I moved to Kyiv but recently moved to Bortnychi, where I fell in love more with the place. The thought of changing the district hasn't crossed my mind yet, so for now it's a no.

What was surprising in Kyiv / your district to you?


One of the things that stood out to me the most was the number of cafes along the streets. There are so many different cafes that serve yummy drinks and snacks. They are pretty easy to access for lunch breaks. There could be a café next to another café; it's truly amazing. Darnytsia district is also surprisingly quiet and calm. It is mainly a residential area, so it's not as busy as the main city areas. It is surrounded by trees and a river, a spectacular show of nature.
Переклад українською
В якому районі ти живеш?

Я живу в Дарницькому районі, а саме Бортничі.

Чи плануєш переїжджати в інший район?

Насправді я живу в цьому районі відтоді як переїхала в Київ, але нещодавно переїхала в Бортничі, де ще більше закохалася в місто. Зміна району поки не спадала мені на думку, тож наразі ні, не планую переїзд.

Що тебе здивувало в Києві / твоєму районі?

Одна з речей, яка найбільше виділялась для мене, це була кількість кафе вздовж вулиць. Тут так багато різних кафе, де подають смачнючі напої та закуски. До них досить легко дістатися на обідню перерву. Кафе може бути просто поруч з іншим кафе; це дійсно дивовижно. Дарницький район також на диво тихий і спокійний. Це переважно житловий район, тож він не такий завантажений, як основні міські райони. Він оточений деревами та річкою, вражаюче видовище природи.

а саме
зміна району поки не спадала мені на думку
найбільше виділялась для мене
смачнючі
досить легко дістатися
житловий район
оточений
вражаюче, ефектне
фото: Наталія Азаркіна
What do you find annoying about your district?

This district is not considered remote, but a lot of delivery services don't work here. Some services like Glovo, Raketa, and others are limited to certain areas in the district, which is quite annoying and inconveniencing.

What places are worth visiting in Kyiv?

Kyiv is the home to some of the most remarkable touristic sights, such as the Motherland monument, which sits in the heart of Kyiv. Saint Sophia's Cathedral and Saint Andrew's church are also quite the sights; the gold-domed roofs are pretty intriguing. They have jaw-dropping views. The parks here in Kyiv, such as Feofaniya park, the park of eternal Glory, and Mariinsky park, oh my goodness, you don't want to miss out on them when you visit Kyiv. They have got some picturesque views. You can relax and sightsee the beauty of nature. The national art museum, which is housing some of the most impressive collections of western art, is also a place worth visiting.
Переклад українською
Що тебе дратує у вашому районі?

Цей район не вважається віддаленим, але багато сервісів доставки тут не працюють. Деякі сервіси, такі як Glovo, Raketa та інші обмежені в певних місцях району, що незручно і трохи дратує.

Які місця в Києві варто відвідати?

Київ – це батьківщина багатьох найдивовожніших туристичних пам'яток, таких як монумент Батьківщина-Мати, який розташований у серці Києва. Собор Софія Київська та Андріївська церква також досить визначні пам'ятки; дахи з золотими банями інтригують. Вони мають приголомшливі краєвиди. Парки в Києві, такі як парк Феофанія, парк Вічної Слави, Маріїнський парк, о боже, не варто пропустити їх, коли плануєте свій візит до Києва. З них відкриваються мальовничі краєвиди. Тут ви можете розслабитися, відпочити та побачити красу природи. Національний художній музей, де розміщені одні з найдивовижніших колекцій західного мистецтва – це також місце, яке варто відвідати.
не вважається віддаленим
сервіси доставки
незручно
вражаюче, ефектне
приголомшливі види
мальовничі
місце, яке варто відвідати
Redmond "Red" Doyle, USA
the San Francisco Bay Area
English Teacher (Green Forest)
Редмонд "Ред" Дойль, США
Агломерація Сан-Франциської затоки

викладач англійської мови в Green Forest
What do you like about Kyiv?

The cost of living. When I lived in California, I paid 3 times as much to rent a room, not an apartment, and it was an hour by car north of San Francisco and 2+ hours during rush hour. My Kyiv apartment is a 16 minutes walk from the subway and my landlady allows me to have a dog.

What district do you live in?

Livoberezhna / Darnytskyi District / whatever you call it.

Are you planning to move to another district?

Nope.
Переклад українською
Що тобі подобається в Києві?

Вартість життя. Коли я жив в Каліфорнії, я платив втричі більше за оренду кімнати, не квартири, і вона була розташована в годині їзди на машині на північ від Сан-Франциско та 2+ години протягом години пік. Моя київська квартира за 16 хвилин ходьби від метро і моя домовласниця дозволяє мені тримати собаку.

В якому районі ти живеш?

Лівобережна / Дарницький район / як би ви це не називали.

Чи плануєш переїжджати в інший район?

Ніт.
вартість життя
втричі більше
протягом години пік
домовласниця дозволяє мені
як би ви це не називали
ніт
What was surprising in Kyiv / your district to you?

The most surprising things about Livoberezhna were the stray dogs and the dilapidated buildings.

What do you find annoying about your district?

The mud and the stray dogs. A few months ago a stray dog bit my pants, but luckily I had long johns on under the pants, so I only got a hole in my pants and not a hole in my leg.

What places are worth visiting in Kyiv?

I haven't visited many places, but I would say Khreschatyk, Maidan, and Andriyivskyy Descent of course. Also, Motherland and the view from the hill up there. And Puzata Hata.
Переклад українською
Що тебе здивувало в Києві / твоєму районі?

Найбільше на Лівобережці мене здивували бродячі собаки та напівзруйновані будівлі.

Що тебе дратує у вашому районі?


Бруд та бродячі собаки. Кілька місяців тому бродячий собака вкусив мене за штани, але на щастя під ними у мене були довгі підштанки, тож у мене була тільки дірка в штанях, а не дірка на нозі.

Які місця в Києві варто відвідати?

Я відвідав не багато місць, але я б сказав Хрещатик, Майдан та Андріївський узвіз, звичайно. Також Батьківщина-Мати та краєвид звідти. І Пузата Хата.
бродячі собаки та напівзруйновані будівлі
бруд
на щастя
підштанки
я не був у багатьох місцях
фото: Даня Яковенко
Andrew Burns, USA
the US. Scottsdale, Arizona is my last home but I lived all over the US. Seven states and 13 cities
English Teacher (Yappi Corporate)
Ендрю Барнс, США
США. Скоттсдейл, штат Аризона — мій останній дім, але я жив по всій території США. Сім штатів і 13 міст.

викладач англійської в школі корпоративної англійської Yappi Corporate
What do you like about Kyiv?

For me being an American… Kyiv is not like any US city. It's just not American so that alone is something I like. It's a major city and of course there are basic similarities to all major cities but without being an overpriced, overcrowded, and super trendy Western European city. It's truly a diamond in the rough. I have always had a strange interest in how things operated in Soviet times. Kyiv is not the Soviet Union because of its amazing Kyiv Rus history intertwined with the Ukraine as the land, Ukrainians, and the Cozaks. There are really so many things I can ramble on about but ultimately it is what freedom to me looks like in the 2020's. The streets are safe, the metro system is solid, the river and the trees plus the never ending hills to walk is only the beginning. Let's keep Kyiv a secret because for now. I want to be selfish.
Переклад українською
Що тобі подобається в Києві?

не американський і навіть тільки це вже мені подобається. Це велике місто, і, звичайно, є загальна схожість з усіма великими містами, але місто не дорогуще і перенаселене, а супермодне західноєвропейське. Це дійсно неогранований діамант. Мене завжди цікавило, як функціонувало місто за радянських часів. Київ – не Радянський Союз через його дивовижну історію Київської Русі, переплетену з Україною як землею, українцями і козаками. Є дійсно так багато речей, про які я можу роздумувати, зрештою, це те, як для мене виглядає свобода у 2020-х. На вулицях безпечно, надійна система метро, річка та дерева, плюс нескінченні пагорби, якими можна ходити, і це тільки початок… А поки залишимо Київ таємницею. Я хочу бути егоїстом.
тільки це
дорогущим, перенаселеним
негранований діамант
як функціонувало місто
зрештою, це те, як для мене виглядає свобода в 2020-х
надійна
егоїстом
What district do you live in?

Currently I live in Shevchenkivskyi district between Zoloti Vorota and Lukianivska but there is a tram that can take me easily to Volkzana or to Kontraktova.

Are you planning to move to another district?

I am not currently planning to move to another district since I lived in Pecherska, Podilskyi, and Rusanivka in the Dniprovskyi district. There is a chance that I may move but I would prefer to stay in this little triangle.

What was surprising in Kyiv / your district to you?


Honestly how safe it is. There seems to be next to zero crime but there is way too much fresh spray paint that kids put all over walls and the new recycling containers.
Переклад українською
В якому районі ти живеш?

Зараз я живу в Шевченківському районі між станціями метро Золоті ворота та Лук'янівська, але тут є трамвай, яким я легко можу дістатися Вокзальної чи Контрактової.

Чи плануєш переїжджати в інший район?

Наразі я не планую переїжджати в інший район, адже я жив на Печерську, Подолі, Русанівці в Дніпровському районі. Є ймовірність переїзду, але я б хотів залишитися в цьому маленькому трикутнику.

Що тебе здивувало в Києві / твоєму районі?

Чесно – який він безпечний. Здається, що злочинність практично нульова, але тут забагато свіжої фарби з балончика, яку діти наносять на всі стіни й нові баки для сортування сміття.

зараз, на цей момент
я хотів би
практично рівна нулю злочинність
контейнери/баки для переробки сміття
фото: Наталія Азаркіна
What do you find annoying about your district?

There really is not anything annoying about the district that I can honestly say BUT since I have just had knee surgery, it is safe to say that it is not friendly for people in wheelchairs. While I am not in a wheelchair, I am using crutches so the area in my district that I have, has a lot of hills and the typical sidewalks and roads that are not so smooth.

What places are worth visiting in Kyiv?

There are the typical places that most people visit when they come to Kyiv that I suggest such as St. Sophia Cathedral, St. Andrew's Church, Kyiv-Pechersk Lavra, and Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine AKA Pyrohiv but it is equally important to walk around Podil, and walk across the glass bridge, go down the funicular to the riverfront. Truly there are too many to write. So many more.
операцію на коліні
контейнери/баки для переробки сміття
інвалідних візках
тротуари
не такі вже гладкі/прямі
припускаю
але не менш важливо
набережної
Переклад українською
Що тебе дратує у вашому районі?

У цьому районі справді немає нічого такого, що дратує, про що я можу сказати чесно, але оскільки я щойно переніс операцію на коліні, можна з упевненістю сказати, що він не дружній для людей на інвалідних візках. Я не в інвалідному візку, користуюся милицями, а в моєму районі багато пагорбів та типових тротуарів і доріг, які не такі вже й рівні.

Які місця в Києві варто відвідати?

Тут є основні місця, які відвідує більшість людей, коли приїжджають до Києва. Я припускаю, що це Собор Софія Київська, Андріївська церква, Києво-Печерська лавра і музей народної архітектури та побуту України «Пирогів», але не менш важливо прогулятися Подолом, пройти через скляним мостом, спуститися фунікулером до набережної. Справді, надто багато, щоб написати. Набагато більше.
Сподобалася стаття? Подякуй Вікенду!
Текст підготували Yappi Corporate

фото на обкладинці: Наталія Азаркіна